palaginė

palaginė
2 ×palagìnė (plg. 1 palagas) sf. (2) 1. Up pašiūrė, pastogė: Palagìnę tokią padirbs, ka vėjai nepūstų Pj. 2. šalinė daržinėje pelams pilti: Palagìnė tebė[ra] pelais užversta Lkv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • palaginė — 1 ×palagìnė sf. (2) gimdyvė: Tik po gimdymo palagìnei duodavo arielkos, su sviestu virytos, gerti LTR(Lš) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”